Under boendetiden

Din lägenhet

Både vi på Svegs Hus och du som hyresgäst har ett ansvar för lägenheten du hyr. Du är enligt Hyreslagen skyldig att väl vårda lägenheten och de utrymmen som hör till den.

Vi ansvarar för underhållet av lägenheten, att den målas eller tapetseras och att sedvanliga reparationer görs under skäliga tidsintervall.

Spikning, borrning och skruvning i väggar får ske på följande tider, måndag-fredag mellan klockan 08.00-20.00. Lördagar mellan kockan 10.00-15.00. Alla dagar efter klockan 20.00 är det olämpligt att borra och spika i väggar, med hänsyn till dina grannar.

Genvägen 2

Vanliga frågor och svar

Här nedan har vi samlat svaren till de vanligaste funderingarna kring hyreslägenheten och hyresgästens ansvar. Hittar du inte det du söker, tveka inte att kontakta oss!

Extranycklar

På Svegs Hus kontor kan du beställa det antal dubbletter du behöver mot en kostnad. Vid avflyttning återlämnas alla nycklar. Om nycklar fattas vid eventuell avflyttning, byter Svegs Hus ut hela låset och den som flyttar får stå för kostnaden.

Utelåst?

Har du låst dig ute, ring jouren för låsöppning på 073-182 82 68 eller 073-180 99 90. Du behöver visa upp legitimation. Kostnad för upplåsning är 200:- under kontorstid, 500:- övrig tid.

Ibland upptäcker vi vid avflyttningsbesiktning att hyresgäster gjort omfattande arbeten själva i sin lägenhet. Detta kan bli dyrt att återställa därför vill vi informera om vad man får göra och inte göra i en hyresrätt.

Måla och tapetsera

Du får måla och tapetsera om själv under förutsättning att arbetet utförs fackmannamässigt. Färg- och tapetval ska dock kunna passa ny hyresgäst om du flyttar och får inte vara för extrema. Om du är osäker, kontakta din fastighetsvärd först för förslag och tips.

Inredning

Du får inte ändra lägenhetens planlösning och ta ner eller sätta upp väggar. Om du tar bort en innerdörr, garderob eller annan fast inredning som hör till lägenheten måste du sätta tillbaka dessa vid avflytt för att inte bli ersättningsskyldig.

Självklart är det okej att borra hål i väggen för hyllor och tavlor men borrhålen ska vara rimliga till antalet.

Balkong

Du får inte heller göra åverkan på balkongens golv, tak och väggar exempelvis genom att skruva eller spika upp en ny panel på väggen. Inglasning av balkong kan kräva bygglov och innebär oftast ingrepp i både fasad och räcken därför måste du kontakta oss för att få reda på om det är möjligt.

Uteplats

Den uteplats som hör till lägenheten är den uteplats du har till ditt förfogande. Du får inte bygga ut den, bygga en altan eller hägna in din uteplats med staket eller häckar utan att kontakta Svegs Hus först.

Du får inte heller bygga ett inglasat uterum eller bygga tak eller andra konstruktioner som gör åverkan på fasaden.

Internet

Internet ingår i alla våra lägenheter. Vid problem ska ni i första hand kontakta Bredband2 0770 811 000 www.bredband2.com

TV

Vi använder oss av Boxers TV-utbud och då ingår Flex 8. vid inflyttning måste ni registrera er hos Boxer för att kunna välja era favoritkanaler. Vid eventuella problem ska ni kontakta Boxer 0771-73 74 75, boxer.se.

Paraboler

Paraboler och tv-antenner får ej monteras utan godkännande av Svegs Hus.

Frågor

Har du frågor eller funderingar kring vad de olika tjänsteleverantörerna erbjuder, eller vill ha hjälp att beställa rekommenderar vi dig att ta kontakt med leverantörernas respektive kundtjänst.

Felanmälan

Vid fel ska du i första hand vända dig till din tjänsteleverantör för felsökning. Tjänsteleverantören i sin tur kontaktar Svegs Hus om något skulle vara fel på nätet.

För att inomhusklimatet ska vara behagligt är det viktigt att både värme- och ventilationssystemet är i balans. En del av våra fastigheter har frånluftsventilation. Det betyder att luften dras ut ur lägenheten genom ventiler i badrum och kök med ett ventilationsaggregat som sitter på taket.

Luften släpps in i lägenheten genom spaltventiler vid fönstren

Det är viktigt att inte spaltventilerna är tilltäppta någonstans i huset. Eftersom fläkten på taket hela tiden drar ut luft ur fastigheten kommer det då att bli ett undertryck i lägenheten där ventilerna är tilltäppta. Den kalla luften hittar då andra vägar in eftersom ett hus aldrig är riktigt tätt och elementen får inte möjlighet att värma upp den luften. När systemet är i balans är värmen i elementen tillräcklig för att värma upp den friska luften som släpps in i lägenheten genom spaltventilerna – oavsett hur kallt det är ute.

Så här fungerar dina radiatorer (element)

Hur mycket värme som går ut i elementen bestäms av utomhustemperaturen. Ju kallare det är ute desto varmare vatten går ut i elementen. Systemet är inställt på att det ska vara 20-21 grader i mitten av rummen i lägenheten. Att elementen är kalla är alltså inte samma sak som att värmen inte är på. På hösten med stora och snabba temperaturväxlingar är det som svårast för systemet att reglera värmen.

Ett element med termostat fungerar på det sättet att termostaten känner av temperaturen i din bostad och ser till att elementen släpper ifrån sig lagom mycket värme. När termostaten känner att det är 20-21 grader i rummet, stänger den av vattenflödet genom elementen. Därför kan elementen vara kalla trots att det är minusgrader ute. Skulle temperaturen i lägenheten sjunka öppnar termostaten vattenflödet till elementen igen. Elementen värmer upp luften som kommer in genom spaltventilerna även när det inte är bännhett.

Att ett element är varmt upptill och kallt nertill betyder inte att det är trasigt. Det är det varma vattnet som avger energi i rummet. När vattnet avger energi svalnar det vilket betyder att elementet är varmt upptill där det varma vattnet går in och svalare nertill där returledningen sitter.

Vad kan du själv göra för att värmen ska fungera optimalt?

Som hyresgäst finns några enkla saker du kan göra för att förbättra inomhus-klimatet:

 • Ställ inte möbler framför elementen, inte heller långa och tjocka gardiner. Dessa stänger in värmen mellan möbeln och elementet vilket både hindrar värmen att spridas i rummet och ger termostaten i elementet signaler att det är varmare i rummet än vad det är. Ställ möblerna en bit ut från elementet istället.
 • Ha inte fönstren på glänt utan vädra hellre med tvärdrag  om det behövs.
 • Felanmäl trasiga tätningslister.
 • Se till att spaltventilerna och andra ventiler är öppna så att ventilationen fungerar som den ska.
 • Genom att dra för rullgardiner eller dra ner persienner om natten när det är kallt ute behålls värmen i bostaden.

Följande regler gäller för tvättstugorna hos Svegs Hus AB.

Innan du lämnar tvättstugan!

 • Tvättmaskinerna: Rengör, både inuti och utanpå, även tvättmedelsfacken!
 • Torktumlaren: Öppna och rengör filterluckan och ta bort allt ludd som fastnat. (brandrisk om inte detta sker)
 • Golvet: Sopa och våttorka.
 • Torka av bänkar

Är tvättstugan ostädad när Du påbörjar din tvättid ska det anmälas till Svegs Hus AB på info@svegshus.se. Ange datum och tid för ditt tvättpass.

 • Du kan tvätta mellan klockan 08.00 och 21.00
 • Tänk på att inte starta en maskin precis innan passets slut!
 • Den som har bokat ett tvättpass och inte påbörjat tvättningen senast 60 minuter in på tvättpasset har förbrukat sin rätt till tvättpasset. Annan lägenhetsinnehavare kan då boka och utnyttja tvättpasset.
 • Var rädd om maskinerna. Om det uppstår skador på tvättutrustningen som du orsakat genom oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.
 • Det är absolut förbjudet att färga kläder i tvättmaskinerna.
 • Mattor och annan grovtvätt får ej tvättas.

Tänk på att tvättstugorna är ett gemensamt utrymme där alla skall trivas och kunna utföra sitt tvättande på ett bra sätt. Lämna tvättstugan på samma sätt som Du önskar att den skall vara när Du kommer för att tvätta.

Sortera avfall – Det ska vara lätt att sortera rätt!

I Sveg är det enkelt att bli av med sopor och avfall. Du behöver bara veta hur du källsorterar i Bruna papperspåsar och var i Sveg du hittar återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Sortera mindre sopor och avfall i lägenheten

Mindre sopor och annat avfall sorterar du själv i lägenheten. Bruna papperspåsar finns att hämta på kommunhuset eller på återvinningscentralen Myrstacken.

 • Brun papperspåse: Allt matavfall och alla frukt- och grönsaksrester.
 • Soppåse: Allt som är brännbart. Hit räknas allt som inte går att återvinna, till exempel kuvert, textil, blöjor och andra hygienartiklar, kattsand, lecakulor och hushållspapper.

Lämna ditt övriga avfall till återvinning

Du ansvarar själv för att ta hand även om det avfall som du inte kan sortera i de bruna och soppåsarna under diskbänken. Mycket av det övriga avfallet kan du lämna vid Svegs återvinningscentral Myrstacken. Det är gratis att lämna avfall där.

På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, vissa förpackningar och grovavfall, till exempel möbler, tv-apparater eller elektronik.

På återvinningsstationen kan du lämna glas och tidningspapper, förpackningar av metall, plast och papper samt batterier. Det finns återvinningsstationer vid Coop och Taxi.

När du upptäcker fel i lägenheten är det viktigt att du anmäler detta till oss så snart som möjligt. Droppande kranar och läckande element kan orsaka stora skador om de inte åtgärdas i tid.

Du gör enkelt en felanmälan via: e-post: info@svegshus.se eller på telefon: 0680-100 01.

För att felet ska kunna lösas snabbt är det viktigt att du är tillgänglig på telefon samt att fastighetsvärden och entreprenörer får tillåtelse att gå in i lägenheten med huvudnyckel.

Akuta fel

Vid akuta fel som uppstår efter kontorstid ring jouren på 073-180 99 90 eller 073-182 82 68 Ring endast vid fara för egendom och/eller liv. Ringer du i onödan, det vill säga anmäler fel som kan vänta tills Svegs Hus kontor öppnar, riskerar du att själv få betala utryckningen.

Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga och säkra i och omkring våra fastigheter.

När du upplever störningar ska du alltid börja med att prata med din granne. Om störningarna ändå fortsätter, eller om du inte vill prata med grannen så ska du göra en anmälan till oss.

Vad är en störning?

En störning är exempelvis att någon spelar hög musik, gap och skrik, oväsen eller onormalt buller. Om vi bedömer att det rör sig om upprepade, allvarliga störningar kan den som blir tillsagd, men inte rättar sig, enligt lag bli uppsagd.

Tänk på:

 • Att du har ett ansvar för om dina gäster eller medboende stör, både i lägenheten, trapphuset och på gården.
 • Om du själv blir störd är det oftast bäst att kontakta din störande granne direkt.
 • Gör en anmälan om din granne stör dig.

Störningar efter kontorstid

Då ringer du telefonnummer 073-180 99 90 eller 073-182 82 68.

När Svegs Hus har tagit emot ärendet och varit på plats, rapporterar de in en så kallad ”konstaterad störning”. Den kostnaden fakturerar vi sedan vidare till hyresgästen som konstaterat störde sin omgivning. Fakturan på 875 kronor kommer att skickas till den person som står på hyresavtalet.

Störningar under kontorstid (08.00-16.00).

Ring oss på telefonnummer 0680-100 01.

Avhysning

Flera upprepade konstaterade störningar eller särskilt allvarliga störningar kan leda till att vi säger upp hyresavtalet i förtid.

Misstanke om brott

Vid misstanke om brott eller annan hotfull situation, ring polisen 114 14. Är läget akut och om hjälp behövs omedelbart, ring 112.